Billiga Ägglossningstest, fertilitetstester, graviditetstester

Vad är ägglossning?

När du vill maximera dina chanser att bli gravid är ett ägglossningstest ett utmärkt hjälpmedel. Med ett sådant test kan du nämligen se var i menstruationscykeln du befinner dig. Genom detta får du reda på när du är som mest fruktsam.

Ägglossning är den process i vilken ett ägg från kvinnans äggstockar släpper och fångas upp av äggledaren för vidare transport till livmodern. Det är under denna process som mannens sperma kan befrukta ägget. Om du vill planera ditt sexuella umgänge för att maximera möjligheterna att bli med barn är det alltså viktigt att veta när ägglossningen förväntas ske

Varför använda ägglossningstest?

Du kan räkna ut vid vilken tidpunkt du är som mest fruktsam på egen hand. Det är dock inte helt enkelt. De allmänna tips som finns är nämligen ganska trubbiga. Man brukar säga att de flesta kvinnor har ägglossning ungefär vid mitten av sin menstruationscykel, men det stämmer inte in på alla kvinnor. Dessutom har alla kvinnor en individuell menstruationscykel. En del kan ha så kort cykel som 21 dagar medan andra har en menstruationscykel på 38 dagar.

Sedan sker variationer mellan menstruationscykler. Vissa månader kan ägglossningen förskjutas, av ren slump eller på grund av yttre orsaker. Faktorer, såsom stress och oro, kan till och med göra att ägglossningen helt uteblir.

Så här fungerar ett ägglossningstest

Ett ägglossningstest ger en relativt exakt indikator på om du är fruktsam eller inte vid det enstaka mättillfället. Inför ägglossningen sker en ökning av det så kallade Luteiniserade Hormonet (LH) i kroppen. Inom 24 timmar efter att LH når sin topp sker sedan ägglossningen. Ett ägglossningstest fungerar som så att det mäter de ökade halterna av LH. Det resultat du får av testet kan du sedan använda för att maximera dina chanser att bli gravid. Man brukar säga att man är som mest fruktsam inom två dygn efter LH-toppen.

Ett ägglossningstest består av en teststicka, inget mer. I ett paket ägglossningstest ingår normalt upp till 10 teststickor för att du ska kunna göra flera tester under en menstruationscykel. För att spåra halterna av LH i kroppen använder du din urin. Själva testproceduren kan skilja sig mellan olika märken, men generellt går ett test till enligt det följande.

1. Samla urin i en behållare
Det räcker med en liten mängd. Kom ihåg att inte använda morgonurinen, eftersom denna inte kan användas för att spåra ökningar i LH. Mellan kl. 10:00–20:00 är en lämplig tid att genomföra testet. Se också till att inte dricka stora mängder vatten innan du kissar. Det späder nämligen ut halterna av LH i urinen.

2. För ner teststickan i behållaren
Se till att inte doppa stickan längre ner än till den "max-linje" som är utmärkt på stickan.

3. Ta upp stickan efter 5 sekunder.

4. Låt stickan ligga plant på ett torrt underlag i rumstemperatur i 10 minuter.
Efter 10 minuter kan du läsa av stickan. Hur resultatet visas är olika för olika märken.

Köp ägglossningstester hos Billiga-tester.se


Hälsosidor:
Impotensbehandlingar | Hemorrojder behandling | Akne behandling | Dietportalen.se | Halsoshop.se | Bantningspiller | Fertilitetstester | Eltandborstar

Copyright 2012- 2024 Ägglossningstest.se | SvenskaLänkar.com